Mepusa ja nuoskkes spiinnit

kr225.00

Boka kan brukes til å snakke med barn om hvordan gi deg selv frihet til å være den du har lyst til å være. Hvorfor er det viktig å få være deg selv? Hva synes du er gøy å gjøre? Har du noen gang følt deg annerledes?

Det kan være fint å snakke om aksept og toleranse. Hvordan er det å møte noen som du synes er annerledes? Hva kan du gjøre og si for at de skal føle seg trygge? Og er vi egentlig så forskjellige når vi blir bedre kjent med hverandre?

Passer for barn fra 6 – 9 år.

Category:

Terrorista Adolf vuoittáhalai Kamikazeveaga sáhpániidda. Dál lea son karantenas, guolggai haga ja buot skurtnajagan. Nuoskkes spiinnit ridjet, skihkahuddet ja dollet guohca buoskkunfeasttaid. Dát lea váivin daid fiinna buhtes yogasávzzaide, geat šaddet orrut daidguin seammá návehis.

Muhtin beavvi lávggodovvospiinnečivggaš, Purki, ja šadda bákkus vuolgit boanddaid márkaniidda. Doppe šaddá bakkus vuoitit bálkkášumi, juoga mii lea hui heahpat spiiniide. Vuoitágo Purki vai nákce go duolvvidit iežas ja ain doalahit spiinniid gutni.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mepusa ja nuoskkes spiinnit”

Your email address will not be published. Required fields are marked *